Papy zgrzewalne Swisspor

PAPA NAWIERZCHNIOWA

Swisspor BIKUTOP 53 (PYE PV250 S53H) szara i czerwona

Papa asfaltowa wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej.
Składowa systemu swisspor BIKUTOP System.

Zastosowanie:

Warstwa wierzchnia wielowarstwowych pokryć dachowych na podłożu drewnianym, drewnopochodnym, z blachy trapezowej, z betonu i z materiałów termoizolacyjnych (styropian, BITERM®, wełna mineralna, PIR);
Do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych na podłożu betonowym i izolacji termicznej z BITERM-u®;
Do wykonywania nowych oraz remont starych pokryć dachowych;
Aplikacja za pomocą zgrzewania.

Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Grubość [mm] 5,3
Giętkość w niskich temp. [˚C] -25
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek [N/50mm] 1000/800
Długość / Szerokość [m] 5,0 / 1,0

Cena 31zł/m2 szara, 35zł/m2 czerwona

 

PAPA PODKŁADOWA

BIKUTOP standard podkładowa 15/35 (PYE PV250 S35)

Papa asfaltowa podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej.
Składowa systemu swisspor BIKUTOP System.
Składowa systemu swisspor GREEN System.

Zastosowanie:

Warstwa podkładowa wielowarstwowych pokryć dachowych na podłożu drewnianym, drewnopochodnym, z blachy trapezowej, z betonu i z materiałów termoizolacyjnych (styropian, BITERM®, wełna mineralna, PIR);
Wykonywanie nowych oraz remont starych pokryć dachowych;
Izolacja przeciwwodna typu T: posadzek, fundamentów i innych elementów budowlanych stykających się z gruntem;
Aplikacja za pomocą zgrzewana i/lub mocowanie mechaniczne.

Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Grubość [mm] 3,5
Giętkość w niskich temp. [˚C] -15
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek [N/50mm] 900/600
Długość / Szerokość [m] 10,0/1,0

Cena 22zł/m2

PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA

Swisspor BIKUTOP samoprzylepna G200 (PYE G200 S25)

Papa asfaltowa samoprzylepna podkładowa modyfikowana SBS, na osnowie z tkaniny szklanej.
Składowa systemu swisspor BIKUTOP System.
Składowa systemu swisspor GREEN System.

Zastosowanie:

Podkładowa warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych;
Wykonywanie nowych oraz remont starych pokryć dachowych;
Izolacja przeciwwodna typu T: posadzek, fundamentów i innych elementów budowlanych stykających się z gruntem;
Wykonywanie warstwy regulacji pary wodnej w obiektach budowlanych – paroizolacja; Aplikacja przez klejenie i/lub mocowanie mechaniczne.

Parametry techniczne:
Grubość [mm] 2,5
Giętkość w niskiej temp. [˚C] -20
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek [N/50mm] 1500/2500
Długość / Szerokość [m] 15,0/1,0

Cena 27zł/m2